Teljes körű könyvelési szolgáltatást nyújtva biztos számviteli hátteret nyújtunk hazai és külföldi tulajdonú társaságok számára. Tevékenységünk kiterjed a cégalapítás előtti tanácsadástól a folyamatos könyvelésen keresztül a zárlati feladatok ellátásáig, nevezetesen:

 

Könyvviteli, pénzügyi és számviteli szolgáltatás

 • főkönyvi könyvelés
 • folyószámla-könyvelés, pénzügyi bonyolítás
 • befizetések előkészítése
 • analitikus nyilvántartások vezetésének felügyelete
 • éves beszámoló összeállítása magyar és angol nyelven
 • adóbevallások elkészítése
 • a megbízó saját számlarendjének és számvitelének kialakítása
 • gazdasági tevékenység folytatásához kötelezően előírt feladatok ellátása (szabályzatok, nyitómérleg, analitikák)
 • speciális pénzügyi elemzések, mérlegek készítése.

 

Teljes körű könyvelési szolgáltatások

Bérszámfejtés és társadalombiztosítással kapcsolatos szolgáltatások

 • bérszámfejtés
 • alkalmazottanként vagy költséghelyenként bérfizetési jegyzék és egyéb kimutatások elkészítése
 • a tb-, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék elszámolása
 • a munkaadói és munkavállalói járulék elszámolása
 • a befizetendő személyi jövedelemadó-előleg elszámolása
 • a kifizetések és egyéb szükséges adatok nyilvántartása
 • HR ügyintézés
 • havi bérfeladás a számvitel részére
 • éves adatszolgáltatás az adó- és tb-hatóságok részére
 • havi fizetések utalása a bankon keresztül
 • havi kimutatások készítése (költséghelyenként is)
 • önálló tb-kifizetőhely felállítása (teljes tb-kifizetőhely létesítése, tb-ügyintézés beindítása, a munkáltatói és munkavállalói járulék, ill. nyugdíjjárulék kiszámítása, adatbázis felállítása)
 • tb-ellátások (családi pótlék, táppénz, anyasági segély, stb.) jogosultságának megállapítása és elszámolása
 • az esetleges munkahelyi balesetekkel kapcsolatos kifizetések kalkulációja
 • kifizetések és a kapcsolódó adatok nyilvántartása
 • az összesítő elszámolás elkészítése és benyújtása a tb felé
 • adatszolgáltatás a különböző hatóságok részére

 

 

Szaktanácsadás adóügyekben, adóügyintézés

 • átvilágítás
 • munkaügyi konzultáció (pl. munkaviszony, felmondás, javadalmazás, stb.)
 • szakmai állásfoglalás adózási ügyekben a megbízó igénye szerint
 • a megbízó képviselete adóeljárási és tb-ügyekben (pl. áfa-visszatérítés)
 • adóanalitikák visszamenőleges elkészítése
 • adóellenőrzés, önellenőrzés
 • adófolyószámlák egyeztetése
 • adótervezés, adózással kapcsolatos konzultáció

 

Cégalapítás, archiválás, iratrendezés

 

Cégalapítás ügyintézésében való közreműködés

 • bejegyzési eljárás teljes körű ügyintézése
 • cégnév-regisztráció
 • társasági szerződés
 • adószám
 • tanácsadás megfelelő társasági forma kiválasztásához